פרפר – כריכה קשה

54.00 48.00

סיפור מחורז. על אהבה פיוטית בשפה יפה ונשגבת. לא רק על פרפרים.

“בן פרפר ובת פרפר נפגשו בשדה הבר” סיפור על זוג פרפרים, סיפור על מעגל החיים. “רק נותרה ביצת פרפר על עלה בשדה הבר” סיפור על צמיחה, “נשך, משך, נגס, לעס, מטרף עד גבעול זלל את הכל.” סיפור על התבגרות. “לאה מלעיסה עשה לו עריסה. מקורי שינה דקים, הוא טווה חוטים רכים, ומהם בשתי וערב, שק שינה ארג עד ערב” סיפור אהבה, “יום אחד בשדה הבר, הוא פגש בבת פרפר, מה היה וכל השאר, כבר סופר פה, כבר סופר.” שיר הלל מחורז ליפי הטבע, והחיים, בשפה חגיגית ועשירה מאוד, היוצרת אווירת התעלות.

במלאי

איורים
כרמית גלעדי פולארד. זכתה בפרס גוטמן לאיור, על איוריה היפים בספר זה.

נושאים מתאימים
פרפרים, אהבה, מזחל עד פרפר.

פעילויות אפשריות
המחזה, קריאה עם תנועות ידיים מתאימות, העשרת השפה איסוף מילים מתחרזות, מילים שצלילן מביע את תוכנן, מילים נרדפות וכד’. איור הסיפור. השוואה בין חיי אדם לחיי פרפר. התייחסות למובאות. (ראה למטה)

למחשבה…
במעטה החיצוני שלו, זהו סיפור טבע, על פרפר וגלגוליו. ברובד העמוק שלו, זהו סיפור על גדילה והתבגרות כתהליך, ששיאו היכולת לאהוב את הזולת, ספור אהבה. השפה היא חומר החשיבה, שפה הנקלטת בגיל הרך, כאשר הכשרון לרכישת שפה בשיאו, הופכת לאוצר לחיים. אלימות קשורה באילמות, באלם, באי יכולת להביע רגשות, צרכים, דעות, באמצעות מילים. (ראה במובאות – סיפור קין והבל) מי שמכריז מלחמה באלימות, נוהג כאותו אב שסוטר לבנו ואומר לו: “זה בשביל ללמד אותך, שלא מרביצים פה בבית!” הסטירה שהוא נותן מהווה סתירה לדברים שהוא אומר. ברור שבנו ילמד מידיו יותר מאשר מפיו. הדרך היחידה להתמודד עם אלימות, היא ללמד באהבה את אומנות האהבה, שהשפה היא אחד מכליה.

מובאות
“אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אי מתי?” “אין מילים קשות, יש מושגים קשים, אם המושג מוכר, תיקלט מילתו איתו.” ביאליק ילד: אני לא אתן שייקחו אותי להתחתן. – אבל אתה בעצמך תרצה להתחתן. – אה! אני יודע למה, כי אני ארצה דברים טובים! “ויאמר קין אל הבל.” פה הפסוק נקטע, כאילו רצה להגיד את רגשותיו ושתק. לכן בפסוק הבא כתוב “ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו.” אילו דיבר, אולי לא היה הורג.

מן הביקורות
“כולנו אוהבים את הפרפר ולא את הזחל, כדאי שנדע עוד מגיל רך איך פרפר בלי זחל”. (מאיר בראלי) “הילד המאזין לסיפור לומד על תהליכי הטבע וזוכה בחוויה ספרותית.”

מידות 21 × 21 × 1 cm
מספר עמודים

30

נמענים

מגיל 3 עד 123.

פרסום ראשון

הקיבוץ המאוחד , 1986

54.00 48.00

במלאי