ביום ראשון בשבוע

 

אמא אמרה:

“יהושע!

לך את הלול והבא לי ביצה.”

והילד יצא…

 

מה למד – בדרכו – יהושע, בכל יום באותו השבוע?

ומה אמו אמרה? ידע, מי שיקרא!

כריכה

כריכה רגילה

המלאי אזל