• הסייחה הנסיכה – כריכה קשה

    55.00

    מבוסס על זיכרון ילדות ועוסק ביחסי אם בת החל מינקות.

    “היא הייתה סוסה גבוהה ואצילה, על צוואר הייתה תלויה לה מצילה, יום אביב נעים, בדיוק בשעת זריחה, היא צנפה בקול צלול: “ולדה סייחה!”