• פרפר – כריכה קשה

    48.00

    סיפור מחורז. על אהבה פיוטית בשפה יפה ונשגבת. לא רק על פרפרים.

    “בן פרפר ובת פרפר נפגשו בשדה הבר” סיפור על זוג פרפרים, סיפור על מעגל החיים. “רק נותרה ביצת פרפר על עלה בשדה הבר” סיפור על צמיחה, “נשך, משך, נגס, לעס, מטרף עד גבעול זלל את הכל.” סיפור על התבגרות. “לאה מלעיסה עשה לו עריסה. מקורי שינה דקים, הוא טווה חוטים רכים, ומהם בשתי וערב, שק שינה ארג עד ערב” סיפור אהבה, “יום אחד בשדה הבר, הוא פגש בבת פרפר, מה היה וכל השאר, כבר סופר פה, כבר סופר.” שיר הלל מחורז ליפי הטבע, והחיים, בשפה חגיגית ועשירה מאוד, היוצרת אווירת התעלות.