מיריק שניר

ראיונות

ראיון עם מיריק שניר

מיריק שניר על ספרי וסיפורי טיול

בקריאה ראשונה - מרים רות

אבירמה גולן על סופרת הילדים מרים רות ז”ל

חוצה ישראל

רינו צרור בראיון עם מיריק שניר