מיריק שניר

תוכנית ״אהבה״

אהבה 

גישה להנחלת קריאה וכתיבה אסופת ספרים מקוונים
דפים להכנת משחקי קריאה, ספרונים
והצעות פעילויות נוספות
להקנייה ולביסוס הקריאה בכיתות א – ב