יצאתי לטייל:

יצאתי לטייל - מיריק שניר (ספרייה קטנה שלי)