מיריק שניר

עברית קלה – פעילויות ללימוד עברית

רכישת עברית כשפה נוספת לגיל רך בתפוצות בדרך ההטמעה

הצעת פעילויות מגוונות לעבודה עם יצירה ספרותית:

 • לבחור יצירה שמתקשרת ליצירות ונושאים קודמים שנלמדו.
 • להכין המחשות מראש למילים של היצירה החדשה. ככל האפשר להעדיף המחשה חיה.
 • להאזין ליצירה בתקליטור, אם היא מולחנת.
 • ללמוד לשיר את היצירה.
 • להלחין את היצירה – אם אין לחן קיים. אפשר להיעזר בהורה. או לאמץ לחן מוכר.
 • להציג את היצירה עם תנועות בפני הילדים, המלמד בעצמו, או עם מבוגרים שבחר.
 • לבצע את היצירה בתנועות עם הילדים. המלמד מכין מראש, או ממציא תנועות עם הילדים.
 • להפעיל את הילדים בתנועה או ריקוד עם קצב ומוסיקה בהתאם לנושא היצירה.
 • להציג עם בובת יד וכד’ בפני הילדים. לשתף אותם ככל האפשר.
 • לצפות ביצירה בוידיאו, או די וי די – אם קיים.
 • לצפות בכיתת גן אחר מצולמת בפעילות עם היצירה.
 • להגיד את היצירה בקצב. אפשרות: המלמד אומר מילה או משפט והילדים חוזרים כמו הד.
 • לדקלם את היצירה בתפקידים.
 • להקליט את היצירה בקריאה איטית. המלמד, או עם הילדים.
 • להכין פינת קשב להאזנה ליצירה בתוספת הספר (אם קיים ספר, או אם הוכן בכתה.
 • להתבונן באיורים כמדרש תמונה.
 • להכין המחשות מתאימות, לפעילות ספונטאנית עם היצירה. בארגז חול, שולחן חול, תחפושות וכד’.
 • לזהות את הערכים המחברים יצירה זו לרוח המקורות. למצוא דרך להמחיש זאת.
 • ליצור משחקים ממרכיבי היצירה. מילים וגם הברות.
 • להכין משחקי שולחן וחברה – דף רעיונות מפורט בנפרד.
 • לעבוד על הפכים.
 • לחזק רכישת יחיד ורבים בעקבות התמליל.
 • לאסוף חרוזים מהיצירה, לצרף לאוסף החרוזים של הכיתה, במלל ובאיור. על בריסטול התלוי על הקיר שמתארך במשך השנה מן התקרה עד לרצפה.
 • ליצור מן החרוזים יצירה מילולית חדשה, סיפור או שיר.
 • לשבש את היצירה בהומור לשם חיזוק הלמידה.
 • להביע רגשות מתוך הסיפור בתנועה וקצב.
 • להכין ספרונים – הילדים מאיירים, כל אחד ספר שלם, או כל אחד דף.
 • ליצור בחומרים שונים ומגוונים בהשראת התמליל. פלסטלינה, צבע, חימר, חול, הדבקות…
 • להתקשר אישית ליצירה – ליצור, להציג וכד’ כיצד אני-הילד, מתחבר לתוכן.
 • הילד מפגיש את המשפחה עם היצירה – כמשימה אישית לבית.
 • לצלם במהלך העבודה על היצירה. תמונות ואו וידיאו ולהתבונן/לצפות בהם לחיזוק הלמידה.
 • להביא מן הבית חפץ המתקשר ליצירה. ליזום שיחה מדובבת על החפצים שהובאו.
 • ליזום פעילות עם קבוצה נוספת בוגרת, עם קבוצה צעירה.
 • לצאת לטיול בעקבות היצירה או כהכנה למפגש איתה.
 • לעבוד על חלקים של הנושא, יחיד, זוג או בקבוצה. (אם הנושא עצים, כל ילד מצייר עץ) לקבץ לחוברת כיתתית את כל העבודות שנעשו בעקבות היצירה.
 • להכין ביחד לוח קיר מאויר, או פינה לסיכום היצירה המילולית שנלמדה.
 • להציג תערוכה בעקבות יצירה, או מספר יצירות באותו נושא.
 • לקיים מפגש הפעלה בכתה עם הורים, אחים, סבים.
 • להמחיז את היצירה עם הילדים ולהציג בפני קהל.
 • לקשר לישראל, נוף הוואי וכד’
 • ללמוד במקביל יצירות בנושא דומה.
 • להרחיב את הלמידה, לצאת מן המוכר אל החדש.
 • לחזור אל היצירה בזמנים שונים בשנה כדי לחזק ולהבין על רמה גבוהה יותר.